Rybnický potok

 

Revír pstruhový 463 056 - Rybnický potok 1..........4,0 km - 1 ha 

Od státní hranice se SR až k pramenùm, včetně toku Teplica na území ČR