Revír Morava 7A

 

Revír mimopstruhový 461 089 - Morava 7A..........29,2ha tvoří nádrže a odstavená ramena:

Vlčinec, Strnadlovo, Vitovské, Šišperka, Vláky, Okluk, Včelíny, Štěrkopískoviště, Náklí a Sirková

 

Míra štiky na revíru 55 cm.

 

Vlčinec

Strnadlovo

Vitovské

Šišperka

Vláky

Štěrkopískoviště

Okluk

Včelíny

Náklí

 

Sirková